+

Komorerna > Franskt protektorat (1891 - 1891)

Variant
4
År
År5s10s5FÅr
5s10s5F١٣٠٨١٣٠٨
5s - 5 santimat
10s - 10 santimat
5F - 5 francs
uCoin