+

Danmark > Rigsdaler rigsmønt (1854 - 1873)

Variant
6
År½Sk1Sk4Sk16Sk½Rd1Rd2RdÅr
 -  - 4Sk -  -  -  - 1874
 -  - 4Sk -  -  -  - 1873
 - 1Sk4Sk -  -  - 2Rd1872
 - 1Sk4Sk -  -  - 2Rd1871
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1870
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1869
½Sk -  -  -  -  - 2Rd1868
 - 1Sk4Sk -  -  -  - 1867
 -  -  -  -  -  - 2Rd1864
 - 1Sk -  -  -  - 2Rd1863
 - 1Sk -  -  -  -  - 1860
 -  -  - 16Sk -  -  - 1858
½Sk -  - 16Sk -  -  - 1857
 - 1Sk4Sk16Sk -  - 2Rd1856
 -  -  -  - ½Rd1Rd2Rd1855
 -  - 4Sk - ½Rd1Rd2Rd1854
Monetära systemet: 1 rigsdaler = 96 skilling rigsmønt
½Sk - ½ skilling rigsmønt
1Sk - 1 skilling rigsmønt
4Sk - 4 skilling rigsmønt
16Sk - 16 skilling rigsmønt
½Rd - ½ rigsdaler
1Rd - 1 rigsdaler
2Rd - 2 rigsdaler
uCoin